Çalışan çocuk nedir?

0 oy
112 gösterim
2 Ocak Ekonomi-Ticaret kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu

Çalışan çocuk nedir?

Çalışma (working); “bir insanın, kendisi ya da başkalarının tüketimi için, mal ve hizmet üretmeye yönelik fiziksel, zihinsel ve duygusal emek harcama” olarak ele alınabilir.

Çalışan çocuk (working child); “herhangi bir işte ekonomik çıkar sağlama amacıyla” çalışan veya çalıştırılan çocuklar biçiminde tanımlanabilir. 

Birçok ülkede, belli yaşın altındaki çocukların çalışmaları / çalıştırılmaları yasaklamıştır. 

Türkiye’de, 15 yaşından gün almamış çocukların çalıştırılmaları yasaktır. 15–18 yaşları arasında olanların ise, hangi işlerde, ne kadar sürelerle çalıştırılacakları belirlenmiştir.

Çocuk işçiliği (child occupation); “belli bir yaşın altındaki çocukların ekonomik gerekçelerle çalıştırılması durumu” biçiminde tanımlanabilir.

Çocukların işçi olabileceği mevcut faaliyetlerin; ev işleri, ev işi harici ücretsiz işler, bağımlı ya da sözleşmeli işçilik, ücretli işçilik, marjinal faaliyetler vb. biçiminde sıralanması olasıdır. 

Bu alanların, toplumların özelliklerine göre farklılaşabilmesi, yeni birtakım faaliyet alanlarının ortaya çıkabilmesi olasıdır.

Çocuk istismarı (child exploitation) kavramından daha çok; ihmal, fiziksel istismar, duygusal istismar ve cinsel istismar anlamları çıkarılırken, istismar edilen önemli yönlerden birisinin de, ekonomik alan olduğu söylenebilir. 

Yine, çocuk sömürüsü; “çocukların yetişkinler tarafından, bilerek ve isteyerek; fiziksel, ekonomik, sosyal, ruhsal, duygusal ve cinsel bakımdan çıkar, istek ve zevklerine uygun olarak ve çocuğun bedensel, ekonomik, sosyal, ruhsal ve duygusal bakımdan, kalıcı zararlara uğraması sonucunu doğuracak bir biçimde kullanılması” olarak tanımlanabilir.

Türkiye gibi, gelişme yolunda olan bir ülkede, çocuk işçiliği olgusu, çözülmesi gerekli bir problem olarak, uzun yıllardan beri varlığını devam ettirmektedir. 

Kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru yaşanan göç, bahsedilen problemin kökleşmesine neden olmuştur denebilir.

Çocuk işçiliğini ortaya çıkaran nedenlerin en önemlilerinden birisi, hane başına düşen fert miktarının fazla olması, yani çok çocukluluktur. 

Bahsedilen durum, geçim sıkıntısına neden olabilmekte ve sonuçta çocuğun, küçük yaşta çalışması zorunlu hale gelebilmektedir. 

Gelirin, ailenin geçimini yeterince sağlayamaması durumunda, hem aile ve hem de çocuk, çalışma konusunda istek duyabilmektedir. 

Çocuğun çalışmak istememesi, bazı durumlarda dikkate alınmayabilir ve ailenin belirlediği çizgide bir yaşam tarzı dayatılabilir.

Kırsal kökenli insanların, kent yaşamına uyum göstermesi ve kente özgü davranışları özümsemesi zaman alabilmektedir. 

Kente göç eden insanın, eğitim kurumlarından yeterince yararlanamaması, sonuçta, çocuğun çalıştırılması sonucunu doğurabilmektedir. 

Öğrenim görmekle geçirilen süre, bir yerde “kaybedilen zaman” olarak değerlendirilebilir.

Bequele, çocukların çalıştırılmasının en önemli nedeni olarak şunu göstermektedir: “Çocuk işçiliği, belki de en istikrarlı işçiliktir; çünkü çocuklar grev yapmaz ya da üretimi durdurmaz. 

Öte yandan ekonomik durum kötüye gittiğinde, işten çıkarılması en kolay olanlar da onlardır. 

Direniş göstermezler. Bedensel ve duygusal olarak zayıftırlar; sık sık da bedensel ve ruhsal tacize uğrar ya da bu tür bir taciz tehdidi altında yaşarlar”.

Çalışan çocukların problemlerinin; yaşlarının küçük olması, çalışma saatlerinin fazla uzun olması, yapılan iş ve kullanılan aletlerin çocuğun yaşına uygun olmaması, ücretlerin çok düşük olması, gelişmekte olan bir beden için yapılan işin fazla ağır olması, yüklenen sorumluluğun fazla olması, işin sıkıcı ve tekdüze olması, iş ortamının –kimyasal madde, aşırı sıcak, gürültü, tehlikeli makinelerden dolayı– fazla tehlikeli olması, özgürlüklerin fazlasıyla kısıtlanmış olması biçiminde sıralanması söz konusudur. 

Ek olarak, çalışan çocukların karşılaşma ihtimali olan problemlerin; yeterli bir eğitim alınmaması, fiziksel açıdan gelişimin tamamlanamaması, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar yaşanması, çalışmanın parasal karşılığının alınamaması, uyku, eğlenme, dinlenme, beslenme vs. ihtiyaçların karşılanmaması, sınırlı bir toplumsallaşmayla karşı karşıya bulunulması, ağır işlerden dolayı hastalanma, yaralanma ve yorgunluk düzeyinin yüksek olması vb. biçiminde sıralanabilmesi olasıdır.

İlgili sorular

0 oy
72 gösterim
0 oy
6 gösterim
23 Kasım 2016 Güncel-Aktüel kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu
0 oy
8 gösterim
14 Kasım 2016 Dil kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu
0 oy
121 gösterim
0 oy
89 gösterim
0 oy
63 gösterim
0 oy
66 gösterim
0 oy
84 gösterim
0 oy
99 gösterim

...