Toplumsal bütünleşme nedir?

0 oy
21 gösterim
2 Ocak Sosyal Bilimler kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu

Toplumsal bütünleşme nedir?

Kişinin sosyalleşmesinde; aile, okul, iş, oyun, arkadaş grubu, akran, kitle iletişim araçları, sanat ürünleri vs. unsurlar etkin rol oynarken, yetiştirme yurdu ve çocuk yuvası da, bir yönüyle ailenin görevini, bir yanıyla da okulun işlevini tamamlamaktadır. 

Bahsedilen işlevin gereğince yerine getirilmesinin ölçüsü, yurt ya da yuvanın aile ortamına benzeme derecesidir. 

Bu kurumlarda, “aile havası” yakalanabildiği ölçüde, toplumsal açıdan bütünleşme problemi yaşamayan veya bu problemi “çok hafif atlatan” kişilerin topluma kazandırılmaları mümkündür.

Toplumsallaşmada, önemli olan kurumların etki dereceleri ve öncelikleri önemli bir konudur. Toplumsallaşmada, birinci derecede önde olan kurum aile olmalıdır. 

Bunu okul, iletişim aracı, çevre gibi unsurlar takip etmelidir. Bahsedilen sıralamanın gerçekleşmemesi, sosyalleşmenin ya da toplumsal bütünleşmenin sağlıklı olduğu konusunda birtakım şüpheleri akla getirmektedir.

Sosyalleşmek kısaca, “benimsemek” olarak ele alınabilir. Toplumun düşünce kategorilerine, fikir sistemine, inançlarına, geleneklerine, ahlaksal değerlerine uyum sağlanılması, toplumsal bütünleşme çerçevesinde ele alınabilir. 

Aynı zamanda, bir grup ya da topluluğun yaşam biçiminin ve davranış örüntülerinin öğrenilmesi; değer, norm ve beklentilerin benimsenerek kişilikle bütünleştirilmesi de bu çerçevede değerlendirilebilir. 

Toplumun yaşama biçimi, bilgi birikimi ve deneyimleri, becerileri, alışkanlıkları, ilgileri, değer yargıları, inanç sistemi, yaptırımları, davranış kalıpları, beklentileri, idealleri gibi unsurlar, bütünleşme ya da toplumsallaşmada önemli faktörler olarak ele alınabilir. 

Sosyalleşme, ayrıca; “bireyin, içinde yaşadığı toplumun, normlarını, değerlerini, kendisinden beklenen rolleri, tutumları ve davranış yapılarını, toplumsal etkileşim için gerekli becerileri, benlik ve kimlik duygusunu kazanma, içinde yaşadığı kültürü içselleştirme süreci”  olarak da tanımlanabilir. 

Marshall, toplumsallaşma-toplumsal bütünleşme kavramını şöyle ele alır; gerek toplumun norm ve değerlerini içselleştirerek, gerekse toplumsal rolleri (işçi, arkadaş, yurttaş vb.) yerine getirmeyi öğrenerek, toplum üyeleri haline gelmeyi öğrenme süreci.

Bütünleşme kavramı çerçevesinde kişinin; bedensel, duygusal, sosyal, ahlaksal, dinsel, eğitsel, mesleksel, ekonomik, zihinsel vs. özellikleri ele alınmaktadır.

İlgili sorular

0 oy
54 gösterim
2 Aralık 2016 Sosyal Bilimler kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu
0 oy
25 gösterim
0 oy
14 gösterim
29 Kasım 2016 Sosyal Bilimler kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu
0 oy
12 gösterim
23 Kasım 2016 Sosyal Bilimler kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu
0 oy
240 gösterim
+1 oy
11 gösterim
+1 oy
23 gösterim
+1 oy
35 gösterim

...