Süryani nedir, Süryaniler kimdir?

0 oy
288 gösterim
28 Aralık 2016 Din - Felsefe kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu
5 Ocak NedirKimdir düzenledi

SORU SORMAK, CEVAP YAZMAK veya YORUM YAPMAK için GİRİŞ YAPINIZ veya üye değilseniz, ÜCRETSİZ ÜYE OLUNUZ.

Süryani nedir, Süryaniler kimdir?

İsa’dan önce Süryani kavram ile karşılaşılmaz. Mezopotamya’nın eski tarihsel derinliklerinde var olan Sümer-Akad Medeniyeti ve takip eden süreçte, siyasal ve kültürel varlıklarıyla oluşturulan, Asur-Arami isimlendirmesiyle devam edip, Hıristiyanlığın ortaya çıkmasıyla dinsel yönü ağır basan Süryoyo (Süryani) tanımlamalı topluluk karşımıza çıkar. Bu ismi; tarihi olayları ve kişileri temel alan yaklaşımlarda olduğu gibi, dinsel ayrışımın bir ifadesi olarak da görmekteyiz.

Süryoyo isimlendirmesinin, Pers kralı Keyhüsrev’in; (İ.Ö. 559–529) Kyrus, Syrus, Sirus biçiminde telafuz edilen adından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Keyhüsrev’in, Yahudileri Babil esaretinden kurtarması ve Kudüs’e dönmesine izin vermesinden dolayı, “kurtarıcı” anlamında “sirus”, “syrus” ifadesi, putperest ırkdaşlarından ayrışmanın, kurtarıcı İsa’nın şahsında kurtulan anlamında Süryani isimlendirilmesi kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavramın; Arami kralı Suros’tan veya bunların yaşadıkları yerin isminden (Sur şehri yerleşmesinde yaşanmış olduğundan vs.) kaynaklandığı da dile getirilmektedir. Bu gibi yaklaşımlar ve açıklamalar günümüzde de tartışma konusudur.

Günümüzde, Süryanileri tanımlayan farklı isimlendirmelerde bulunulmaktadır: Süryani, Arami. Bu tanımlamalar, aynı dil ve versiyonlarını kullanan ve aynı inanç noktalarında buluşan dini sosyal grubu tanımlamaktadır. Ülkemizde, özellikle Süryanilerin yaşadıkları yerlerde, Hıristiyan anlamında “Süryani” isimlendirmesi kabul görmüştür.

Süryanilerin tarihsel yerleşim alanları, Mezopotamya (Bethnaharin) olarak bilinir. Bu dinsel grup, bahsedilen bölgenin, Kuzey-Güney doğrultusunda hareket etmişlerdir. Putperest Aramilerin hâkim olduğu Kral Abgar Ukomo yönetimindeki Urfa Krallığı’nın, Hıristiyanlık inancını resmen kabul eden ilk yönetim olduğu efsanevi rivayetlerde yer almaktadır. Buna göre, ilk kilisenin kurulduğu Antakya’da, bu inancı kabul edenler putperest kökenli Roma vatandaşları iken, Urfa site krallığında bulunanlar, yönetici ve halk, Asur-Arami menşeli idiler. Bu yeni inancı kabullendiren misyonerler, Urfa merkezli misyon faaliyetlerine, Doğu ve Güney Mezopotamya yerleşmelerinde büyük bir hızla devam ederler.

Anadolu yerleşmesinde yer alan Süryaniler, daha çok Mardin Turabdin Bölgesi ile Kuzeyde Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman uç noktası ile Doğuda Hakkâri, Güneyde tüm Suriye sınırında kendilerine yaşam alanları oluşturmuşlardır. Yurdumuzda yaşayan Türkiye Süryanilerinin, cemaat içi ve cemaat dışı gelişen ve bölgede yaşayanlarca hissedilen siyasal, ekonomik, güvenlik ve göç gibi nedenlerden dolayı, Anadolu’daki coğrafi dağılımları çeşitlilik göstermeye ve nüfusları önemli oranda azalmaya başlamıştır. Özellikle son 20 yıllık süreçte, yaşadıkları yerleri toplu halde terk etme ve özellikle Batı Avrupa’ya yönelen göç hareketleri, bu dini sosyal grubun Türkiye’deki varlıklarını yok denecek duruma getirmiştir.

Mardin Turabdin Bölgesi’nde bulunan Süryaniler için bu göç, beklenildiği gibi cemaatin varlığına ve devamına pozitif katkılar yapmamıştır. Kültürel kimlik kaybı ve dejenerasyon ile yaşanan ve elde edilen tecrübelerden dolayı ve aynı zamanda Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hızlandırması ve Avrupa Birliği ile entegrasyonu hedeflemesi, birçok Süryani cemaati mensubunu, ters yönde bir göç hareketi içine girmesi konusunda cesaretlendirmektedir.

İlgili sorular

0 oy
92 gösterim
0 oy
25 gösterim
28 Aralık 2016 Din - Felsefe kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu
0 oy
303 gösterim
0 oy
77 gösterim
0 oy
11 gösterim
0 oy
11 gösterim
9 Aralık 2016 Din - Felsefe kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu

...