Kahvehanelerin eski ve günümüzdeki fonksiyonları nelerdir?

0 oy
106 gösterim
20 Aralık 2016 Güncel-Aktüel kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu

Kahvehanelerin eski ve günümüzdeki fonksiyonları nelerdir?

1.Enformel bir eğitim kurumu olan kahvehaneler, geçmişte sahip oldukları bu özelliğini büyük oranda kaybetmiştir.

2.Eğlenme ihtiyacını karşılayan kahvehanelerin bu fonksiyonu günümüze kadar gelmiş, ancak, eğlenme biçimi ve süresi bakımından birtakım farklılaşmalar oluşmuştur.

3.Kahvehanelerin, olumlu ve olumsuz anlamda “kültür aktarım merkezleri” olma fonksiyonu, geçmişte olduğu gibi bugün de devam etmektedir.

4.Kahvehaneler, belli dönemlerde aykırılık (siyasal, dinsel, sosyo-kültürel vs.) merkezi gibi işlev görmesine karşın, günümüzde bu fonksiyonu büyük ölçüde azalmıştır.

5.Kahvehanelerin, farklı birtakım grup, cemaat, parti, anlayış veya fikirlerin oluşumuna ev sahipliği yapma fonksiyonu, bazı yönlerden farklılaşmış olmasına rağmen, günümüzde de devam etmektedir.

6.Kahvehaneler, ilk olarak ortaya çıktıkları dönemlerde, kutsal bilinen yerlere (özellikle cami, tekke, zaviye, medrese vs.) karşı, güçlü ve tek bir alternatif kamusal mekân olmasına karşın, -başka alternatif mekân ve oluşumların da ortaya çıkmasından dolayı- günümüzde bu fonksiyonu büyük ölçüde azalmıştır.

7.Kahvehaneler, önceleri kutsal mekânlara (cami, tekke, zaviye, medrese vs.) takviye hizmetler sunarken, bu işlevi günümüzde büyük ölçüde ortadan kalkmış, bu fonksiyonu daha çok çay ocakları üstlenmiştir.

8.İletişim merkezi olarak kahvehaneler, ortaya çıktıkları dönemlerde önemli bir fonksiyon görürken, -bazı küçük yerleşim birimleri hariç- belirtilen işlevini önemli ölçüde kaybetmiştir.

9.Kahvehanelerin, kahve bitkisi dışında, birtakım içeceklerin ve keyif vericilerin yaygınlaşma aracı olma fonksiyonu, nitelik ve nicelik bakımından birtakım değişmeler dışında, çok değişmemiştir.

10.Kahvehanelerin, erkek-egemen bir toplum yapısının kökleşmesini sağlama fonksiyonu, eskisi kadar olmasa da günümüzde de devam etmektedir.

11.Kahvehaneler, erkek cinsiyet kimliğinin oluşması ve devamında önemli bir mekân konumundadır.

12.Kahvehanelerin iş bulma mekânı olarak kullanılma fonksiyonu, günümüzde eskiye nazaran daha da artmıştır.

13.Kültür-sanat faaliyetleri açısından önemli bir mekân olan kahvehanelerin bu işlevi, neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır.

14.Entelektüellerin devam ettikleri ve bir kısmının eserlerini kaleme aldıkları bir mekân olan kahvehanelerin bu fonksiyonu, günümüzde hemen hemen ortadan kalkmıştır. 
15.Kahvehaneler, insanlarda demokratik bir kültürün oluşumu ve gelişimini sağlayan mekânlardır.

16.Sözlü kültürün devam etmesi açısından önemli bir mekân olan kahvehanelerin, bu özelliğinin, yoğunluk olarak azaldığı, bunun yerine daha farklı davranış kalıplarının (oyun oynama, televizyon seyretme vs.) ortaya çıktığı görülmektedir.

17.Kahvehanelerin, bireylerin birbirleriyle dertleşmelerini sağlayarak, deşarj olma yolunu açan, terapik bir ortam meydana getirme işlevi eskiye nazaran azalmıştır.

18.Müzik kültürünün gelişmesini sağlayan kahvehanelerin, bu fonksiyonları neredeyse ortadan kalkmıştır.

19.Kahvehaneler, özellikle kent yaşamında önemli bir unsur olan, sosyalleşme ve yabancılaşmayı önleme sürecinde, “tampon mekanizma” olarak fonksiyon görmektedirler.

20.Kahvehaneler, kırsal kesimden kentsel alanlara gelenlerin şehirlileşmelerini geciktiren bir mekân olarak fonksiyon görmektedir.

21.Kahvehaneler, belli bir dönem terörist eylemlerin “hesaplaşma merkezi” olarak fonksiyon görürken, bu fonksiyonu günümüzde belirgin biçimde bulunmamasına karşın, bu hareketlere açık olma yönü nispeten devam etmektedir.

22.Kahvehaneler, özellikle milli maçlarda, ulusal bütünlüğün sağlanmasına -dolaylı yönlerden de olsa- zemin hazırlarken, bazen de farklı takımlara sempati ile bakan kişiler arasında –fanatiklikten kaynaklanan- bir çatışma meydana getirebilecek ortam hazırlamaktadır.

23.Eskiden olduğu gibi, günümüzde de kahvehaneler, argo kültürün oluşum ve yaygınlaşma merkezi olma fonksiyonunu sürdürmektedir.

24.İşsizliğin kökleşmesine neden olan kahvehanelerin bu fonksiyonu, günümüzde de oldukça etkili bir biçimde sürmektedir.

25.Kahvehanelerin, insanları “bilinçlendirme” merkezi olması yönü dikkat çekerken, bu fonksiyon günümüzde tam ters işlemekte, kahvehaneler “bilinçsizleştirme” vazifesi görmektedir.

26.Kahvehanelerin, “zaman öldürme” fonksiyonu, eskiden olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir.

27.Kahvehanelerin sapma davranışının oluşumunu ve devamını sağlayan bir mekân olma fonksiyonu, eskiye nazaran daha da artmış, kaynaklık ettiği sapma davranışı, nitelik ve nicelik olarak değişmiştir.

28.Şifreli televizyon kanallarını seyretme mekânı olması, kahvehanelerin günümüzde dikkat çeken önemli fonksiyonlarındandır.

29.Ergenlik çağındaki gençlerin kendilerini ispat mekânı olma yönü, eskiden olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir.

30.Kent merkezlerinde, hemşerilikten kaynaklanan dayanışmayı sağlaması açısından kahvehaneler, büyük bir öneme sahiptirler.

31.Kahvehane kültürü, çeşitli yönleriyle –internette sohbet anlamına gelen– chat kültürüne kaynaklık etmektedir.

32.İş ve işçi bulma mekânları olarak da kullanılan kahvehaneler, aynı zamanda bir istihdam alanı (çaycı, ocakçı, garson vs.) oluşturmaktadır.

33.Kahvehaneler, gerek ulusal gerekse yerel yönetime talip olan politikacıların oy toplama ve propaganda mekânı olma işlevi görmektedir.

34.Kahvehaneler; Valilik, Belediye ve diğer yerel birimlerin, mahalle halkıyla gerçekleştirdiği “huzur toplantıları”na ev sahipliği yapmak suretiyle, devletle halkın birbirine yakınlaşmasında etkin rol oynayabilir.

35.Kahvehaneler, gezici satıcıların (çerçi, işportacı vs.) ürünlerinin sergilenmesi ve satışında önemli bir mekân olarak kullanılmaktadır.

36.Kahvehaneler, yerel basının haber kaynağı olarak, yerel gazete, radyo ve televizyonların bazı konulara bakışını ve düşüncelerini etkileyebilme gücüne sahiptir.

37.Kahvehanelerin, siyasi otoritenin kamuoyu araştırmaları ya da güvenlik amaçlı istihbarat çalışmalarında kullanılma işlevi, geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir.

38.Kahvehanelerin; aynı sokak, mahalle ya da semtteki sakinlerin, yaşadıkları yerle ilgili gelişmeleri birinci elden öğrenebilecekleri bilgi ve haber kaynağı olma işlevi, geçmiş dönemlere göre azalmasına rağmen, günümüzde de devam etmektedir.

39.Kahvehaneler; nişan, düğün, cenaze gibi toplumsal organizasyonlar için mekân olma fonksiyonunu yerine getirmektedirler.

40.Bazı kahvehaneler; birtakım ekstrem oyunları (bilardo, langırt, masa tenisi vs.) oynayanların ve benzer ilgi alanlarına (kuş, nargile, horoz dövüşü vs.) sahip kişilerin bir araya gelmesine olanak sağlamaktadır.

41.Kahvehaneler, önemli maçlarda (ulusal maç, derbi maçları vs.), kişilerin bastırılmış duygularının ortaya çıkması ve deşarj olmasını sağlayan mekânlar / yansıtma ortamları / duyguların yer değiştirme ortamlarıdır.

42.Kahvehaneler, birtakım marjinal grupların (fanatik futbolseverler vs.) bir araya gelmesine mekân olabilmektedir.

43.Kahvehaneler, aynı meslek grubundan olan kişilerin (kuyumcular, mühendisler, yargı mensupları vs.) toplanma mekânı olarak işlev görmektedir.

44.Kahvehaneler, ucuz ve ulaşılması kolay bir eğlence-vakit geçirme mekânı olduğundan çokça tercih edilmektedir.

45.Kahvehaneler, bulundukları yerleşim birimine / yere göre, farklı fonksiyonlar yerine getirmektedir. Yerleşim birimine / yere göre, yerine getirilen fonksiyonlarda zamanla farklılaşmalar olmuştur. 

İlgili sorular

0 oy
23 gösterim
0 oy
13 gösterim
14 Aralık 2016 Güncel-Aktüel kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu
+1 oy
63 gösterim
0 oy
9 gösterim
0 oy
85 gösterim
0 oy
207 gösterim
0 oy
53 gösterim
0 oy
99 gösterim
0 oy
13 gösterim

...