Gecekondu Ailesi nedir?

0 oy
52 gösterim
20 Kasım 2016 Kadın-Aile-Cinsiyet kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu

Gecekondu Ailesi nedir? Gecekondu Ailesi ne demektir?

Türkiye’nin gündemine 1950 sonrasında giren ve 80’li yıllardan itibaren kendini iyice hissettiren, 90’lara varıldığında ise artık ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını doğrudan etkileyebilecek ölçülere varan gecekondulaşma, günümüzde hem nicel hem de nitel büyüklüğü ile başlı başına bir sorun alanı olmuştur.

Bugün artık her yıl İstanbul’a yaklaşık bir Anadolu kentinin (500 bin kişi civarında) eklenmesi boyutuna ulaşan gecekondulaşma, kendine özgü kültürü, yapılaşması, sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkileri ile öncelikli olarak gündemde yer almaktadır.

Kent, gecekondu ve aile ile ilgili çeşitli araştırmalarda gecekondu mahallelerinin başka bir ifadeyle ‘kır-kent’lerin kent kültürüne ters düşen yaşam biçimlerine rağmen daha önce de değinildiği gibi kentle bütünleşmede bir tampon mekanizma görevi üstlendiği de gözlenmektedir.

Endüstriyel iş yaratma kapasite ve örgütlenmesini tam anlamıyla gerçekleştirememiş gelişmekte olan ülke kentleri, göç yoluyla kabul ettiği kırsal nüfusu özümsemekte güçlük çekmektedir.

Kısa dönemde yoğun göçmen akınına uğrayan belirli kent merkezleri kırsal kesimin bir uzantısı görünümünde olan gecekondularla bir kuşak gibi sarılmaktadır.

Göçmenlerin yaşadığı gecekondu alanları, köy kültürünün ve kırsal yaşama modelinin göçmenlerce yeniden üretilmesine ya da korunmasına imkân vermektedir.

Ancak bütün bunlara karşın, kırsal yaşam biçimi belirli bir süre sonra direncini kaybetmektedir. Bu durum özellikle gecekondu ailelerinde daha da çarpıcı olarak kendini göstermektedir.

İlgili sorular

0 oy
159 gösterim
0 oy
49 gösterim
0 oy
158 gösterim
0 oy
15 gösterim
0 oy
25 gösterim
0 oy
121 gösterim
0 oy
89 gösterim
0 oy
16 gösterim
0 oy
15 gösterim
0 oy
45 gösterim

...