Toplumsal Cinsiyet Temel Kaynakları Nelerdir?

+1 oy
93 gösterim
19 Kasım 2016 Kadın-Aile-Cinsiyet kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu

Toplumsal Cinsiyet Temel Kaynakları Nelerdir?

Adler, A. (1999) Cinsiyetler Arasında İş Birliği, İstanbul: Payel Yayınları

Alkan, A. (2009) Cins Cins Mekân, İstanbul: Varlık Yayınları

Allan, K. (2006) Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds Sage

Baird, V. (2004) Cinsel Çeşitlilik: Yönelimler, Politikalar, Haklar ve İhlaller, İstanbul: Metis Yayınları

Beauvoir, S. (1993) İkinci Cins (Cilt:I,II ve III), İstanbul, Payel Yayınları

Berghan, S. (2007) Lubunya: Transeksüel Kimlik ve Beden, İstanbul: İstiklal Kitabevi

Boss, P.G. And Others (1993). Sourcebook of Family Theories and Methods  A Contextual Approach. Plennum Press, New York And London

Butler, J. (2007) Taklit ve ‘Toplumsal Cinsiyet’e Karşı Durma; İstanbul: Agora Kitaplığı

Butler, J. (2008) Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, İstanbul: Metis Yayınları

Butler, J., Benhabib S., Fraser, N. ve Cornell, D (2008) Çatışan Feminizmler, İstanbul, Metis Yayınları

Çakır, S (2010) Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis Yayınları

Çakır, S., Akgökçe,N., (1990) Kadın Araştırmalarında Yöntem, İstanbul: Sel Yayıncılık

Collins, R. (1991) Sociology of Marriage and Family: Gender, Love and Property, Chicago: Nelson Hall

Connel, R.W. (1998) Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Corbin, A.; Courtine, J.J.; Vigarello, G. (2013) Bedenin Tarihi (I-II-III), İstanbul, Yapı Kredi

Yayınları

Demirer, T., Özbudun, S., Sarı, C. (2007) Küreselleşme, Kadın ve Yeni Ataerki, Ankara: Ütopya Yayınları

Duby, G. (2005) Kadınların Tarihi (Cilt:I,II,II,IV,V), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları

Donovan, J. (2013) Feminist Teori, İstanbul: İletişim Yayınları

Echanız, S. (2006) Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet, Ankara: Ütopya Yayınları

Elliot, A. (1999) The Blackwell Reader in Contemporary Social Theory, Blackwell Publishing

Engel, Beverly (2002) Kimliksiz Kadınlar, Ankara, Phoenix Yayınları

Foucault, M. (2003) Cinselliğin Tarihi 1,2,3, İstanbul: Ayrıntı Yayınevi

Fraser, N. (2006) İhtiyaçlar Mücadelesi, İstanbul: Agora Yayınları

 Giddens A.(2000) Sosyoloji, Ayraç Yayınevi

Goldberg, Herb (2010) Erkek Olmanın Tehlikeleri: Erkek Üstünlüğü Mitini Yaşatmak, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları

Goldman, E. (2006) Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir, İstanbul: Agora Yayınları

Harrison, K., Hearn J. (Editors) (2009) Deconstructing the Hegemony of Men and masculinities: GEXcel Work in Progress Report Volume VII: Linköping University

Hartman, H. (2006) Marksizm’le Feminizm’in Mutsuz Evliliği, İstanbul: Agora Yayınları

Hiçyılmaz, E. (1991) Çengiler, Köçekler, Dönmeler, Lez’olar, İstanbul: Cep Kitapları Yayınları

Hireta, H., Laborie, Doare, H. Ve Senotier, D. (2009) Eleştirel Feminizm Sözlüğü, İstanbul: Kanat Kitap

Hooks, B. (2012) Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika, İstanbul: BGST Yayınları

Işık, E. (1998) Beden ve Toplum Kuramı: Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine, Ankara: Bağlam Yayınları

Kandiyoti, D. (1997) Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, İstanbul: Metis Yayınları

Mackınnon, C. (2003) Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, İstanbul: Metis Yayınları

Millet, K (2003) Cinsel Politika, İstanbul: Payel Yayınları

Millet, K. (2003) Sokak Kadınları, İstanbul, Payel Yayınları

Mitchel, J. (2006) Kadınlar En Uzun Devrim, İstanbul: Agora Yayınları

Morris, Desmond (2009) Çıplak Adam: Erkek Vücudu Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: NTV Yayınları

Mutluer, N. (Derleyen) (2008) Cinsiyet Halleri, İstanbul: Varlık Yayınları

Neuman, W. L. (2007) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt I ve Cilt II., İstanbul: Yayın Odası

Norrıs, Pippa (1997), Women, Media and Politics, Oxford University Press, New York/Oxford

Paglia, C. (2004) Cinsel Kimlikler, İstanbul: Epos Yayıncılık

Punch, K.F. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi

Reich, W. (2003) Cinsel Devrim, İstanbul: Payel Yayınları

Rıano Pilar (1994), Women in Grassroots Communication, Furthering Social Change, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi

Sancar, S. (2010) İmkansız İktidar, İstanbul: Metis Yayınları

Sancar, S (2011) Birkaç Arpa Boyu: 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Eleştirinin Birikimi, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları

Saraçgil, Ayşe (2004) Bukalemun Erkek: Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Ataerkil Yapılar ve Modern Edebiyat; İstanbul: İletişim Yayınları

 Sarup, Madan (2010) Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, İstanbul: Kırk Gece Yayınları/Kuram  Ve Eleştiri Dizisi

Savran, G. (2004) Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin, İstanbul: Kanat Kitap

Savran, G., (2008) Kadının Görünmeyen Emeği, İstanbul: Yordam Kitap

Scott, J. (2011) Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, İstanbul: Agora Yayınları

Scott, J. (2013) Feminist Tarihin Peşinde, İstanbul, BGST Yayınları

Scott, J., Crompton, R., Lyonette, C (2010) Gender Inequalities in the 21st Centruy:New Barries and Countinuing Constraints, Edward Elgar Publishing

Segal L.(1992) Ağır Çekim: Değişen Erkeklikler, Değişen Erkekler, İstanbul: Ayrıntı

Yayınları

Selek P. (2004) Barışamadık, İstanbul: İthaki Yayınları

Selek, P. (2007) Maskeler, Süvariler, Gacılar, İstanbul, İstiklal Kitabevi

Selek, P. (2008) Sürüne Sürüne Erkek Olmak, İstanbul: İletişim Yayınevi

Sennet, R. (2002) Ten ve Taş, İstanbul: Metis Yayıncılık

Tong, P. Rosamarie (2006) Feminist Düşünce, İstanbul: Gündoğan Yayınları

Urger, R., M., Crawford (1992), Women and Gender, A Feminist Psychology Temple

University Pres, Philadelphia

Walsh, Mary Roth (1997), Women, Men and Gender, Ongoing Debates, Yale Uni., Pres, New Haven/London

Wright, E. (2002) Lacan ve Postfeminizm, İstanbul: Everest Yayınları

İlgili sorular

+1 oy
23 gösterim
0 oy
10 gösterim
14 Kasım 2016 Kadın-Aile-Cinsiyet kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu
0 oy
86 gösterim
0 oy
14 gösterim
0 oy
14 gösterim
29 Kasım 2016 Sosyal Bilimler kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu
0 oy
12 gösterim
23 Kasım 2016 Sosyal Bilimler kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu
0 oy
85 gösterim

...