Sosyoloji kuramı nedir? Sosyoloji kuramları nelerdir?

0 oy
148 gösterim
19 Kasım 2016 Sosyal Bilimler kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu

Sosyoloji kuramı nedir? Sosyoloji kuramları nelerdir?

Çatışmacı kuram: Bir toplumsal grubun diğer toplumsal gruplar üzerindeki hakimiyet kurma veya tahhakküme karşı direnme yetileri üzerine odaklanır.

Etnometodoloji: Üyelerinin pratik uslamlamada kullandıkları sağduyusal yöntemlerce sergilenen kırılgan düzen olarak görür toplumu.

Feminizm: Toplumdaki kadın (cinsiyet olarak) hakimiyetinin toplumsal yaşamı nasıl biçimlendirdiği üzerine odaklanır.

İşlevselcilik: Tamamıyla bütünün işlevselliğini, toplumsal birimlerin birlikte çalışarak nasıl gerçekleştirdiği üzerine odaklanan ana kuramsal yaklaşımdır.

Yorumsamacılık: Max Weber'in çalışmasında şekillenen bu kuramsal yaklaşım der ki; toplumsal olan süreçlerde, iktisadi ve tarihsel araştırmalar kavramsal araçlarla değerlendirilmesi gerektiği için tamamıyla tarif edici ve deneysel olamaz.

Toplumsal inşacılık: Bilginin sosyolojik teorisidir. Belli ve özel bir bağlamda sosyal fenomenin nasıl geliştiği üzerine düşünür.

Fenomenoloji: Alfred Schütz'ün sosyal fenomenolojisi, sosyal inşacılığı ve etnometodolojinin gelişimini etkilemiştir.

Pozitivizm: Gözlemlenebilir (genellikle ölçülebilir) toplumsal görüngüler arasındaki ilişkilerin yapısı olarak görür toplumu.

Yapısal işlevselcilik: Tüm sistem üzerinde geçerli olan sosyal sisteme ait çeşitli parçaların işlevlerine yönelik düşünüşün paradigmasıdır.

Sembolik etkileşimcilik: Sosyal etkileşim kademelerindeki gelişim bazında, anlamların ve sosyal davranışların nasıl paylaşıldığını sınar.

Dramaturjik model: Yaşamı bir uygulama (performans) olarak gören özele indirgenmiş sembolik etkileşimci paradigmadır. Erving Goffman tarafından geliştirilmiştir.

Rasyonel seçimler kuramı: Bireylerin, yararlarını çoğaltma amaçlı etkileşimlerindeki sosyal davranışlarını inceler.

Yukarıda sıralanan kuramlar, nedemeknedirkimdir.com'a ayrıntılı olarak eklenmektedir.

İlgili sorular

0 oy
54 gösterim
2 Aralık 2016 Sosyal Bilimler kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu
0 oy
25 gösterim
0 oy
14 gösterim
+1 oy
63 gösterim
0 oy
15 gösterim
0 oy
81 gösterim
27 Kasım 2016 Genel Bilim kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu

...